Máy thổi khí Tsurumi RSA40 chuyên dùng cho khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kị khí
Máy thổi khí Tsurumi RSA50 được thiết kế với rotor được thiết kế 3 thùy, hệ thống giảm thanh đặc biệt, hiệu suất hoạt động ổn định, độ rung và độ ồn thấp
Máy thổi khí Tsurumi RSA65 được thiết kế với rotor được thiết kế 3 thùy, hệ thống giảm thanh đặc biệt, hiệu suất hoạt động ổn định, độ rung và độ ồn thấp
Máy thổi khí Tsurumi RSR150 được thiết kế với rotor được thiết kế 3 thùy, hệ thống giảm thanh đặc biệt, hiệu suất hoạt động ổn định, độ rung và độ ồn thấp
Máy thổi khí Tsurumi RSR125 được thiết kế với rotor được thiết kế 3 thùy, hệ thống giảm thanh đặc biệt, hiệu suất hoạt động ổn định, độ rung và độ ồn thấp
Máy thổi khí Tsurumi RSR65 được thiết kế với rotor được thiết kế 3 thùy, hệ thống giảm thanh đặc biệt, hiệu suất hoạt động ổn định, độ rung và độ ồn thấp
Máy thổi khí Tsurumi RSR100 được thiết kế để sử dụng cho việc thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.Cung cấp khí oxygen trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản
Máy thổi khí Tsurumi RSR50, được thiết kế cho nhiều ứng dụng trong đó có Cung cấp khí oxygen trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản
Máy thổi khí Tsurumi RSR80K chuyên dùng để thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas,  cung cấp khí oxygen trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.
Máy thổi khí Tsurumi TSR2-100 chuyên khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kị khí
12