Máy thổi khí Tsurumi TSR2-50 cung cấp khí cho vi sinh tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí, thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.