Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 100C415 công suất 15Kw nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thiết kế máy chém rác đặc biệt giúp bơm cắt nhiều rác thải rắn như lon bia, nilon, sợi, quần áo.
Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 100C411 công suất 11Kw nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thiết kế máy chém rác đặc biệt giúp bơm cắt nhiều rác thải rắn như lon bia, nilon, sợi, quần áo.
Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 100C47.5 công suất 7.5Kw nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thiết kế máy chém rác đặc biệt giúp bơm cắt nhiều rác thải rắn như lon bia, nilon, sợi, quần áo.
Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 100C43.7 công suất 3.7Kw nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thiết kế máy chém rác đặc biệt giúp bơm cắt nhiều rác thải rắn như lon bia, nilon, sợi, quần áo.
Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 80C21.5 công suất 1.5Kw nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thiết kế máy chém rác đặc biệt giúp bơm cắt nhiều rác thải rắn như lon bia, nilon, sợi, quần áo.
Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 100C42.2 công suất 2.2Kw nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thiết kế máy chém rác đặc biệt giúp bơm cắt nhiều rác thải rắn như lon bia, nilon, sợi, quần áo.
Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 50C2.75S công suất 0.75Kw nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, thiết kế máy chém rác đặc biệt giúp bơm cắt nhiều rác thải rắn như lon bia, nilon, sợi, quần áo.
Máy bơm chìm nước thải cánh cắt Tsurumi 50C2.75