Bơm chìm nước biển Tsurumi 50TM22.2 công suất 2.2Kw, ứng dụng dòng sản phẩm này vào quá trình sản xuất đã đem lại rất nhiều lợi ích cho người nông dân.