CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY CÔNG NGHIỆP THĂNG LONG
Đ/C: Tổ Dân Phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Điện thoạị: (84-4) 62.598.613 / Fax: 043.2000.699
Email: kdtl369@gmail.com