Máy thổi khí Tsurumi TSR2-80
Lưu lượng: từ 0.86 m3/min đến 26 m3/min.
Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.