Máy sục khí chìm Tsurumi 80TRN417 công suất 17Kw, là thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt, cống ngầm, ngành chăn nuôi, sử dụng cho mục đích sục khí tạo khí