Cách lựa chọn máy bơm chìm nước thải cho mùa lũ cần nắm rõ các thông số kỹ thuật cũng như nhu cầu sử dụng, lượng nước cần thoát cũng như đặc điểm của nguồn nước đó